Anunturi

Anunț de selecție

 

Spitalul Clinic CF din Cluj-Napoca este partener al Spitalului Județean Pius Brinzeu din Timișoara într-un proiect cu finanțare europeana vizând îmbunătățirea nivelului competențelor PROfesioniștilor din sistemul medical în domeniul chirurgiei ONCOlogice minim invazive abdominale (proiectul PRONCO). Prin acest proiect în centrul universitar Cluj-Napoca vor fi oferite cursuri gratuite de chirurgie laparoscopică avansată unui număr de 200 de persoane - medici și asistenți (două treimi medici și o treime asistenți instumentari) pe parcursul a 23 de luni.

 

Pentru înscriere sunt necesare următoarele:

1. un opis al documentelor din dosarul de candidatură;

2. Carte de identitate – copie;

3. Adeverinţă de la locul de muncă (se specifică unitatea sanitară, vechimea totală în muncă) – original;

4. Diplomă de studii (ultima diplomă obţinută în sistemul de învăţământ) – copie;

5. Certificat de naştere – copie;

6. Certificat de căsătorie/hotărâre judecătorească de divorţ – copie;

7. Adeverinţă medicală cu specificaţia „clinic sănătos”/”apt”;

8. Curriculum vitae în format Europass (Anexa nr.1);

9. Scrisoare de motivaţie (Anexa nr.2);

10. Formular de înregistrare în grupul ţintă (Anexa nr.3);

11. Cerere de înscriere (Anexa nr.4);

12. Chestionar de selecţie (Anexa nr.5);

13. Angajament de disponibilitate (Anexa nr.6);

14. Declaraţie de consimţământ (Anexa nr.7);

15. Declaraţie de evitare a dublei finanţări (Anexa nr.8);

 

Documentele trebuie completate cu pix / stilou ALBASTRU. Pe documentele in copie se va scrie “conform cu originalul “ si se va semna.

 

Dosarele de înscriere se pot depune personal sau trimite prin poștă la adresa:

 

Fabian Ovidiu

Spitalul Clinic CF Cluj-Napoca,

Clinica Chirurgie IV

Str. Republicii nr. 18 cod 400015

Cluj-Napoca

1._opis.pdf